خانه » خرید گیفت کارت » خرید گیفت کارت اپل » گیفت کارت اپل انگلیس

در حال نمایش 42 نتیجه

گیفت کارت 2 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 197,000 تومان بود.قیمت فعلی 170,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 3 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 289,000 تومان بود.قیمت فعلی 253,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 4 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 369,000 تومان بود.قیمت فعلی 338,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 5 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 474,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 6 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 554,000 تومان بود.قیمت فعلی 504,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 7 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 627,000 تومان بود.قیمت فعلی 589,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 8 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 707,000 تومان بود.قیمت فعلی 670,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 9 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 793,000 تومان بود.قیمت فعلی 754,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 10 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 947,000 تومان بود.قیمت فعلی 833,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 11 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 953,000 تومان بود.قیمت فعلی 917,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 12 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 1,046,000 تومان بود.قیمت فعلی 996,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 13 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 1,125,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,079,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 14 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 1,218,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,161,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 15 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 1,418,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,244,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 20 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 1,892,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,656,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 25 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 2,365,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,065,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 30 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 2,838,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,478,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 35 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 3,303,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,883,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 40 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 3,776,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,288,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 45 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 3,813,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,699,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 50 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 4,721,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,100,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 55 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 4,653,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,499,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 60 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 5,667,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,908,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 65 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 5,462,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,304,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 70 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 5,878,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,713,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 75 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 7,073,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,106,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 80 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 6,765,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,482,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 85 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 7,626,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,887,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 90 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 8,041,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,292,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 95 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 8,453,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,697,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 100 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 9,012,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,103,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 125 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 10,926,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,128,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 150 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 13,715,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,154,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 175 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 15,018,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,146,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 200 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 17,931,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,167,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 225 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 19,070,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,187,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 250 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 21,139,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,159,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 300 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 25,860,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,191,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 350 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 29,871,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,155,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 400 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 33,916,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,020,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 450 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 38,745,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,022,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت 500 پوند اپل انگلیس

قیمت اصلی 44,311,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,928,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ایتونز پوند انگلیس ( انگلستان )

 • گیفت کارت اپل ایتونز انگلیس !

گیفت کارت اپل انگلیس Apple itunes UK یا گیفت کارت ایتونز پوند انگلستان (انگلیس) اورجینال با اعتبارهای متفاوت و تحویل آنی و پشتیبانی ۲۴ ساعته در معتبرترین مرجع خرید گیفت کارت – ویرا موج گیفت کارت اپل پوند انگلیس در وبسایت ویرا موج با اعتبارهای متنوع و تخفیف استثنایی از 2 پوند تا 500 پوند موجود می باشد.

تمامی گیفت کارت ها کمتر از 15 دقیقه از طریق ایمیل ارسال خواهد شد و پس از خرید به راحتی می توانید کد را استفاده کنید همچنین جهت ارتباط با بخش پشتیبانی وبسایت ویراموج و پیگیری سفارشات می توانید به تلگرام پشتیبانی مراجعه نمایید.

 • گیفت کارت ایتونز انگلیس چیست ؟

یکی از گیفت کارت های پرطرفدار گیفت کارت ایتونز انگلیس می باشد.

عموما اپل آیدی ها با کشورهای آمریکا , انگلیس , ترکیه , کانادا ست خواهند شد گیفت کارت Apple انگلیس از سری گیفت کارت هایی است که بسیار پرکاربرد می باشد.

 • خرید گیفت کارت ایتونز انگلیس چه کاربردی دارد؟

تهیه گیفت کارت پوند انگلیس کاربردهای بی شماری دارد در زیر به بررسی کلیدی ترین کاربردها و مزایای این گیفت کارت خواهیم پرداخت. 🙂

 • شارژ اپل آیدی انگلیس

با خرید گیفت کارت ایتونز انگلیس به میزان پوند خریداری شده می توانید اپل آیدی خود را شارژ کنید.

 • خرید اپلیکیشن از اپ استور

زمانی که اپل آیدی خود را شارژ می کنید. به میزان شارژ اپل آیدی می توانید اپلیکیشن از استور اپل خریداری نمایید.

 • خرید بازی از اپ استور

علاوه بر خرید اپلیکیشن با اعتبار اپل آیدی انگلیسمی توانید.هر بازی که نیاز داشتید متناسب با اعتبار اپل آیدی خود خریداری نمایید.

 • خرید موزیک از استور اپل

یکسری از موزیک های اپل استور به صورت Free قابل دانلود و Play نیست.در واقع برای دانلود آن موزیک باید مبلغی بپردازید. برای خرید اینگونه موزیک ها می توانید از گیفت کارت اپل پوند انگلستان استفاده نمایید.به اندازه قیمت آن موزیک گیفت کارت پوند از سایت ویرا موج خریداری کرده و موزیک مورد علاقه خود را خریداری نمایید.

 • خرید درون بازی

علاوه بر تمامی موارد ذکر شده در بالا و همینطور جدول فوق شما می توانید با خرید گیفت کارت اپل پوند انگلیس خرید درون بازی انجام دهید.
شاید برای شما سوال شود.که منظور از خرید درون بازی چیست؟ گیمران اپل از این موضوع باخبر هستند. در همه ی بازی ها یکسری پول و آیتم درون بازی هستند که برای ارتقای کاراکتر و پیروزی و موفقیت در بازی باید خریداری شود.این آیتم ها , سلاح , پول های درون بازی همچون ( سی پی بازی کالاف دیوتی , یوسی پابجی موبایل , گیفت کارت جم فری فایر ).همه و همه با خرید گیفت کارت ایتونز پوند انگلیس قابل خرید خواهند بود.

 • خرید کتاب صوتی از اپل استور انگلیس

جهت خرید کالاهای دیجیتالی و کتاب های صوتی پولی استور اپل انگلیس نیز می توانید از این گیفت کارت استفاده نمایید.

به صورت خلاصه وار و کلی جهت خرید کالاهای دیجیتال و غیر فیزیکی استور اپل و سایت هایی که قابلیت پرداخت با اپل آیدی دارند می توانید از گیفت کارت اپل پوند انگلستان استفاده نمایید.

انگلیس

 • چه اعتبارهایی از گیفت کارت Apple iTunes پوند انگلیس موجود است؟

در سایت ویرا موج معتبرترین و بزرگترین وبسایت خرید گیفت کارت بدون واسطه و قانونی ,گیفت کارت اپل انگلیس  با اعتبارهای زیر و همچنین همراه با تخفیف ویژه عرضه می شوند.

 • گیفت کارت 2 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 3 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 4 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 5 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 7 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 8 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 9 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 10 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 15 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 25 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 30 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 50 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 60 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 75 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 100 پوند iTunes انگلیس
 • گیفت کارت 200 پوند iTunes انگلیس
گیفت کارت 45 پوند اپل انگلیس

گیفت کارت 45 پوند اپل انگلیس

بعد از خرید توسط درگاه امن کد گیفت کارت برای شما کاربران گرامی ایمیل خواهد شد.

لذا جهت ثبت نام حتما از ایمیل معتبر و صحیح استفاده نمایید.

 • جهت خرید گیفت کارت اپل پوند باید :

 1. کشور اپل ایدی شما باید برای انگلیس باشد.
 2. آدرس و زیپ کد اپل ایدی شما باید برای انگلیس باشد.
 3. جهت ردیم باید از vpn انگلیس استفاده کنید.

قابل ذکر است که تمامی گیفت کارت های وبسایت ویرا موج معتبر و دارای اعتبار مشخص بوده و به علت خرید مستقیم گیفت کارت ها احتمال بروز خطا در آن ها صفر می باشد.

با این حال چنانچه هنگام ردیم کد به ارور برخوردید می توانید به تلگرام پشتیبانی مراجعه کنید متخصصان تیم پشتیبانی به صورت 24 ساعته آماده خدمترسانی به شما عزیزان هستند.

تحویل کد گیفت کارت اپل انگلیس 📥 از طریق ایمیل
پشتیبانی وبسایت ⌚ به صورت 24 ساعته
زمان دریافت گیفت کارت ایتونز انگلیس 💻 به صورت آنی
پیگیری سفارشات 📱 تلگرام پشتیبانی ویرا موج
 • سوالات متداول جهت خرید گیفت کارت های اپل انگلیس

 • تحویل کد گیفت کارت ایتونز انگلیس به چه صورت می باشد؟

نحوه ارسال کد گیفت کارت اپل پوند انگلیس به صورت ایمیل می باشد.

 • زمان ارسال کد گیفت کارت اپل ایتونز انگلیس به چه صورت است؟

تایم ارسال کد گیفت کارت اپل استور انگلستان بین 5 تا 15 دقیقه پس از خرید می باشد.

 • چطور اعتماد کنیم؟

جهت خرید گیفت کارت از وبسایت ویرا موج به نکات زیر توجه کنید.

نماد اعتماد الکترونیکی

از مهم ترین موارد جهت اطمینان از خریدهای اینترنتی و معتبر و قانونی بودن وبسایت ها داشتن نماد اعتماد الکترونیکی می باشد. شما می توانید با مراجعه به قسمت فوتر وبسایت ویرا موج از داشتن نماد اعتماد وبسایت اطمینان حاصل کرده و با خیال راحت خرید کنید.

نماد ساماندهی

یکی دیگر از موارد مهم جهت تایید معتبر بودن وبسایت داشتن نماد ساماندهی از پنجره واحد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال می باشد که این مورد نیز با مراجعه به فوتر وبسایت ویرا موج قابل نمایش هست.

گواهینامه ssl

وبسایت ویرا موج دارای گواهینامه معتبر ssl می باشد که شما می توانید با مشاهده عبارت https در آدرس بار می توانید از این مورد اطمینان حاصل کنید.

درگاه های معتبر وبسایت

ویرا موج جهت پرداخت های شما از درگاه های معتبر استفاده می کند که درگاه های وبسایت در بخش فوتر سایت ثبت شده.

پشتیبانی پاسخگو

ساپورت سایت ویرا موج به صورت 24 ساعته در خدمت شماست تا شما را در زمینه پیگیری سفارشات و پاسخدهی به سوالات راهنمایی کنند.

 • محصولی میخواهم که در سایت نیست !

اگر نیاز به محصولی دارید که در وبسایت موجود نیست جهت استعلام می توانید به تلگرام پشتیبانی درخواست ارسال کنید در صورت امکان محصول درخواستی در کمتر از 1 ساعت بر روی وبسایت قرار می گیرد.

گیفت کارت 450 پوند اپل انگلیس

گیفت کارت 450 پوند اپل انگلیس

 • پشتیبانی سایت به چه صورت می باشد ؟

بعد از خرید گیفت کارت مورد نظر خود یک کد سفارش به شما نمایش داده خواهد شد.

که از این کد سفارش می توانید جهت پیگیری لحظه به لحظه سفارش خود از طریق تیم متخصص پشتیبانی استفاده نمایید.

کد گیفت کارت خریداری شده بعد از خرید برای شما ایمیل خواهد شد. چنانچه سوالی در مورد محصولات سایت یا گیفت کارت خریداری شده داشتید یا خواستید سفارش خود را پیگیری کنید می توانید به تلگرام پشتیبانی مراجعه کنید.

متخصصین تیم پشتیبانی به صورت دقیق و با حوصله جواب تمامی پرسش های شما را خواهند داد.

بخش پشتیبانی به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی به شما عزیزان خواهند بود ویرا موج در تلاش است بستری ایمن با گیفت کارت های متنوع همچونگیفت کارت اپل انگلیسو قیمت مناسب در اختیار کاربران عزیز قرار داده و رضایت شما را جلب کند.

گیفت کارت اپل انگلیس