خانه » خرید گیفت کارت » گیفت کارت گوگل پلی » گیفت کارت گوگل پلی برزیل

در حال نمایش 15 نتیجه

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 10 رئال

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 140,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 15 رئال

قیمت اصلی 246,000 تومان بود.قیمت فعلی 209,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 15 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 20 رئال

قیمت اصلی 308,000 تومان بود.قیمت فعلی 279,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 20 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 30 رئال

قیمت اصلی 486,000 تومان بود.قیمت فعلی 417,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 30 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 50 رئال

قیمت اصلی 769,000 تومان بود.قیمت فعلی 691,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 50 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 60 رئال

قیمت اصلی 923,000 تومان بود.قیمت فعلی 825,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 60 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 80 رئال

قیمت اصلی 1,218,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,096,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 80 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 90 رئال

قیمت اصلی 1,415,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,233,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 90 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 100 رئال

قیمت اصلی 1,507,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,367,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 100 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 150 رئال

قیمت اصلی 2,337,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,046,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 150 رئال در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 200 رئال

قیمت اصلی 2,952,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,721,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 200 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 300 رئال

قیمت اصلی 4,397,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,063,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 300 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 400 رئال

قیمت اصلی 5,836,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,392,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 400 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 500 رئال

قیمت اصلی 7,380,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,691,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 500 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل 600 رئال

قیمت اصلی 8,659,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,029,000 تومان است.

" ارسال کد کمتر از 15 دقیقه "

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم گیفت کارت گوگل پلی برزیل 600 رئال  در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به خرید نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

گیفت کارت گوگل پلی برزیل !

گیفت کارت گوگل پلی استور رئال برزیل Google Play Brazil در معتبرترین سایت فروش گیفت کارت بدون واسطه + تحویل آنی ( ویرا موج ).

قبل از ثبت سفارش حتما به این موضوع توجه ویژه داشته باشید 👇🏻

با توجه به قوانین جدید گوگل پلی چنانچه از روش ردیم این گیفت کارت در ایران بدون وجود هر گونه ارور یا محدودیتی آگاه هستید اقدام به ثبت سفارش نمایید در غیر اینصورت سایت ویرا موج هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کند.

Google Play BR

گیفت کارت های گوگل پلی استور برزیل با اعتبارهای اورجینال و تحویل آنی

چه اعتبارهایی از گیفت کارت گوگل برزیل موجود است ؟

گیفت کارت گوگل پلی برزیل به صورت مستقیم از استور های کشور برزیل تهیه شده و قابل استفاده در پلی استور برزیل می باشد و با اعتبارهای ذکر شده موجود و قابل ثبت سفارش می باشد.

تمامی گیفت کارت اورجینال و کاملا معتبر خواهند بود و پس از ارسال به صورت آنی برای شما کاربران گرامی ایمیل خواهد شد.

خرید گیفت کارت گوگل پلی برزیل

گیفت کارت گوگل پلی برزیل

گیفت کارت گوگل پلی برزیل چه کاربردهایی دارد؟

گیفت کارت رئال گوگل برزیل از کاربردهای بی شماری برخوردار است. در ادامه به مزایای کلیدی و مهم این گیفت کارت محبوب خواهیم پرداخت.

برنامه و بازی های گوگل پلی با گیفت کارت Google Play برزیل

می توانید با توجه به میزان اعتبار گیفت کارت

بازی یا برنامه های پولی مورد نظر خود را

از گوگل پلی استور تهیه نمایید.

آیتم های درون برنامه ای و بازی گوگل پلی جهت تهیه ایتم های بازی همچون :

سی پی کالاف دیوتی ، جم فری فایر

یوسی پابجی موبایل و … می توانید از

گیفت کارت گوگل برزیل استفاده کنید.

افزایش میزان پوینت در گوگل پلی با ثبت سفارش از استور گوگل پلی میزان پوینت یا

جوایز شما در پلی استور افزایش یافته و با

پوینت های دریافتی می توانید از گوگل

پلی به عنوان هدیه گیفت کارت ، جم ، سکه

و … دریافت کنید.

چطور گیفت کارت پلی استور برزیل را استفاده کنیم؟

بعد از تهیه این گیفت کارت کد گیفت کارت برای شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

اما مسئله این است چطور گیفت کارت گوگل پلی را ردیم کنیم.

  1. با گوشی اندورید خود برنامه Google Play Store را باز کنید.
  2. روی پروفایل جیمیل خود در گوشه سمت راست برنامه کلیک نمایید.
  3. روی گزینه Payments & Subscriptions کلیک نمایید.
  4. روی عنوان Redeem Gift Code کلیک نمایید.
  5. کد گیفت کارت دریافتی را در کادر مربوطه وارد و روی دکمه Redeem کلیک نمایید.

با طی کردن مراحل فوق به سادگی می توانید گیفت کارت پلی استور برزیل را ردیم کنید.

سوالات پرتکرار کاربران

چطور سفارشات خود را پیگیری کنیم؟

جهت پیگیری سفارشات و پاسخ به تمامی سوالات خود می توانید به بخش پشتیبانی وبسایت در تلگرام ، واتساپ یا چت آنلاین مراجعه نمایید.

پس از تهیه کد گیفت کارت گوگل برزیل به چه صورت ارسال می شود؟

پس از ثبت سفارش کد بسته به موجودی وبسایت در بازه زمانی 5 دقیقه – 2 ساعت بعد از ثبت سفارش برای شما از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

جهت پیگیری لحظه ای سفارش خود می توانید به تلگرام بخش پشتیبانی مراجعه نمایید.

محصولات پرفروش فروشگاه اینترنتی ویرا موج !

  • گیفت کارت اپل آیتونز
  • گیفت کارت استیم والت
  • گیفت کارت گوگل پلی
  • گیفت کارت اپل استرالیا
  • گیفت کارت گوگل پلی آمریکا