خانه » خرید گیفت کارت » خرید گیفت کارت اپل » گیفت کارت اپل ترکیه

در حال نمایش 38 نتیجه

گیفت کارت اپل ترکیه 10 لیر

قیمت اصلی 46,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 20 لیر

قیمت اصلی 64,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 25 لیر

قیمت اصلی 74,000 تومان بود.قیمت فعلی 52,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 3 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 30 لیر

قیمت اصلی 99,000 تومان بود.قیمت فعلی 67,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 40 لیر

قیمت اصلی 129,000 تومان بود.قیمت فعلی 89,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 50 لیر

قیمت اصلی 144,000 تومان بود.قیمت فعلی 104,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 3 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 60 لیر

قیمت اصلی 196,000 تومان بود.قیمت فعلی 133,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 75 لیر

قیمت اصلی 217,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 80 لیر

قیمت اصلی 246,000 تومان بود.قیمت فعلی 177,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 90 لیر

قیمت اصلی 259,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 100 لیر

قیمت اصلی 288,000 تومان بود.قیمت فعلی 207,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 125 لیر

قیمت اصلی 361,000 تومان بود.قیمت فعلی 259,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 150 لیر

قیمت اصلی 432,000 تومان بود.قیمت فعلی 309,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 175 لیر

قیمت اصلی 506,000 تومان بود.قیمت فعلی 362,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 200 لیر

قیمت اصلی 575,000 تومان بود.قیمت فعلی 414,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 250 لیر

قیمت اصلی 718,000 تومان بود.قیمت فعلی 517,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 300 لیر

قیمت اصلی 863,000 تومان بود.قیمت فعلی 621,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 350 لیر

قیمت اصلی 1,007,000 تومان بود.قیمت فعلی 725,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 400 لیر

قیمت اصلی 1,148,000 تومان بود.قیمت فعلی 828,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 450 لیر

قیمت اصلی 1,291,000 تومان بود.قیمت فعلی 933,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 500 لیر

قیمت اصلی 1,438,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,036,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 550 لیر

قیمت اصلی 1,582,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,140,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 600 لیر

قیمت اصلی 1,725,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,244,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 650 لیر

قیمت اصلی 1,869,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,347,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 700 لیر

قیمت اصلی 2,013,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,451,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 750 لیر

قیمت اصلی 2,156,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,555,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 800 لیر

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,659,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 850 لیر

قیمت اصلی 2,444,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,762,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 900 لیر

قیمت اصلی 2,588,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,865,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 950 لیر

قیمت اصلی 2,732,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,969,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 1000 لیر

قیمت اصلی 2,875,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,070,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ترکیه 1250 لیر

قیمت اصلی 3,593,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,586,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 1 ساعت "

گیفت کارت اپل ترکیه 1500 لیر

قیمت اصلی 4,313,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,103,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 1 ساعت "

گیفت کارت اپل ترکیه 1750 لیر

قیمت اصلی 5,032,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,620,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 1 ساعت "

گیفت کارت اپل ترکیه 2000 لیر

قیمت اصلی 5,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,133,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 1 ساعت "

گیفت کارت اپل ترکیه 3000 لیر

قیمت اصلی 8,625,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,203,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 1 ساعت "

گیفت کارت اپل ترکیه 4000 لیر

قیمت اصلی 11,477,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,155,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 1 ساعت "

گیفت کارت اپل ترکیه با میزان لیر دلخواه

قیمت اصلی 3,600 تومان بود.قیمت فعلی 3,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 30 دقیقه "

گیفت کارت اپل ایتونز لیر ترکیه ( آیتونز لیر ترکیه )

 • گیفت کارت اپل ایتونز ترکیه

گیفت کارت اپل آیتونز لیر ترکیه Apple itunes TR معتبر و قانونی با اعتبارهای متفاوت ، تحویل آنی و پشتیبانی ۲۴ ساعته در معتبرترین مرجع فروش گیفت کارت آیتونز ترکیه ویرا موج کمپانی فروش گیفت کارت بدون واسطه در ایران.

 • چه اعتبارهایی از گیفت کارت اپل ایتونز ترکیه موجود است؟

ویرا موج بسته های متنوع گیفت کارت لیر اپل ترکیه را با مناسب ترین قیمت ها عرضه کرده است. در زیر اعتبارهای شارژ اپل ترکیه را معرفی می کنیم.

 • گیفت کارت 25 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 50 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 75 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 100 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 150 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 175 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 200 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 250 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 300 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 350 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 400 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 450 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 500 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 550 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 600 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 700 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 800 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 900 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 1000 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 1500 لیر iTunes ترکیه
 • گیفت کارت 2000 لیر iTunes ترکیه
گیفت کارت اپل ترکیه 400 لیر

گیفت کارت آیتونز ترکیه 400 لیر

هر کدام از گیفت کارت ها مبلغ مشخص و اعتبار مشخص خود را دارند و با کمترین سود ممکن عرضه می شوند.

 • چگونه از سایت ویرا موج سفارش شارژ اپل ایدی ترکیه ثبت کنیم؟

جهت تهیه گیفت کارت ایتونز ترکیه در ابتدا گیفت کارت با اعتبار لیر مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

سپس روی افزودن به سبد کلیک کنید و مراحل پرداخت را انجام دهید. پس از پرداخت کد گیفت کارت به صورت آنی برای شما کاربر گرامی ایمیل می شود.

چنانچه قصد پیگیری سفارش خود را دارید می توانید به تلگرام پشتیبانی ویرا موج مراجعه نمایید.

گیفت کارت آیتونز ترکیه

اعتبارهای مشخص و قیمت مناسب محصولات لیر اپل ترکیه در ویرا موج.

خرید گیفت کارت اپل ترکیه

گیفت کارت اپل لیر ترکیه

 • محصولات پرفروش ویرا موج کدامند؟

1- گیفت کارت اپل آیتونز

2- گیفت کارت پلی استیشن

3- گیفت کارت مستر کارت

4- شلز فری فایر

5- گیفت کارت فری فایر

6- ویزا جهت وریفای اکانت پی پال

7- گیفت کارت استیم والت

8- گیفت کارت ایکس باکس

 • امکانات گیفت کارت لیر ترکیه apple چیست ؟

با تهیه شارژ اپل ایدی ترکیه می توانید نسبت به شارژ اپل آیدی خود اقدام کنید. با شارژ اپل آیدی می توانید از استور اپل به میزان لیر گیفت کارت اپلیکیشن بازی موزیک ویدئو و … تهیه کرده و لذت ببرید.

گاها پیش آمده که برای تهیه یک بازی , اپلیکیشن یا آیتم های داخل بازی ها همچون : سی پی کالاف دیوتی موبایل , یوسی پابجی موبایل , جم فری فایر و … نیاز به لیر داشته باشید که مستقیما نمیتوانید با پول ایران اکانت خود را شارژ کنید برای این کار باید گیفت کارت تهیه کنید.

شما با گیفت کارت لیر اپل می توانید اپل آیدی خود که با کشور ترکیه ست شده را شارژ کنید و به میزان لیر گیفت کارت تهیه شده هر محصولی که مدنظرتان هست از استور اپل تهیه نمایید.

 • چه کشورهای از گیفت کارت ایتونز موجود می باشد؟

علاوه بر گیفت کارت ایتونز ترکیه گیفت کارت های کشورهای دیگر هم در سایت ویرا موج با اعتبارهای متفاوت و قیمت های مناسب موجود هستند.

 • ویژگی های گیفت کارت اپل ترکیه در ویرا موج چیست ؟

پشتیبانی اپل ایتونز ترکیه 💬 به صورت 24 ساعته 
زمان ارسال گیفت کارت اپل ترکیه به صورت آنی
 تخفیف محصولات گیفت کارت اپل ترکیه 🏷️ گیفت کارت 25 لیر تا 4000 لیر
تحویل کد گیفت کارت اپل ترکیه  📧 دریافت کد از طریق ایمیل

چنانچه به گیفت کارتی نیاز داشتید که در سایت نبود نگران نباشید. 🙂

می توانید برند و کشور گیفت کارت مورد نظر خود را در تلگرام پشتیبانی برای کارشناسان تیم پشتیبانی ارسال نمایید.

چنانچه امکان موجود کردن گیفت کارت مورد نظر فراهم باشد. ادمین های سایت کمتر از 1 ساعت محصول مورد نظر را روی سایت قرار داده و لینک از طریق پشتیبانی برای شما ارسال خواهد شد.

تجربه ای متفاوت در ویرا موج با پشتیبانی قوی و ارسال فوری.

گیفت کارت اپل ترکیه 100 لیر

گیفت کارت آیتونز ترکیه 100 لیر

 • گیفت کارت ایتونز ترکیه چگونه ارسال می شود؟

پس از پرداخت از طریق درگاه های امن سایت یک کد سفارش به شما نمایش داده خواهد شد.

جهت ارتباط با کارشناسان تیم پشتیبانی کد سفارش را ارسال نمایید پشتیبانان سایت به صورت فوری وضعیت سفارش را به شما اطلاع خواهند داد گیفت کارت به ایمیل شما ارسال خواهد شد لذا حتما از ایمیل معتبر و صحیح ارسال کنید.

چنانچه ایمیل صحیح ثبت نکردید می توانید شماره سفارش و اطلاعات اکانت خود را برای تلگرام پشتیبانی ارسال کنید کد گیفت کارت و اطلاعات گیفت کارت برای شما ارسال خواهد شد.

تیم پشتیبانی همواره پشتیبان و همراه شما خواهد بود.

لازم به ذکر است که تمامی گیفت کارت های سایت ویرا موج مستقیما از استورهای خارجی تهیه می شوند.

امکان بروز مشکل در آنها خیلی کم است مگر این که مشکل از کشور اکانت , ip , آدرس اکانت و دیگر مسائل باشد که در تلگرام همکاران تیم پشتیبانی به صورت دقیق شما را راهنمایی خواهند کرد.

 • سوالات متداول کاربران

چطور اعتماد کنیم؟

وبسایت ویرا موج مرجع قانونی و رسمی فروش گیفت کارت بدون واسطه در ایران می باشد از آنجایی که وبسایت های فیک و کلاهبردار رو به افزایش هستند بسیاری از کاربران جهت تهیه گیفت کارت تردید می کنند.

جهت اطمینان از قانونی بودن وبسایت می توانید به نکات زیر توجه فرمایید :

 1. نماد اعتماد الکترونیکی : وبسایت ویرا موج دارای نماد اعتماد الکترونیکی جهت اطمینان از قانونی و معتبر بودن وبسایت و لوکیشن دفتر مجموعه ویرا موج می باشد که می توانید با مراجعه به قسمت فوتر وبسایت و کلیک روی نماد اعتماد تمامی مشخصات و آدرس وبسایت را مشاهده نموده و با خیال راحت خرید کنید.
 2. تیم پشتیبانی : وبسایت ویرا موج متشکل از تیمی قدرتمند جهت پشتیبانی از وبسایت در تلگرام ، واتسپ ، چت آنلاین و تماس تلفنی می باشد شما می توانید در هر تایمی از شبانه روز با بخش پشتیبانی وبسایت در ارتباط باشید و این تیم به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما جهت پیگیری سفارشات و پاسخدهی به سوالاتتان هستند.
 3. گواهی ssl : فعال بودن گواهی ssl وبسایت که در آدرس بار سایت به صورت https مشاهده می کنید.
 4. استفاده از درگاه های معتبر و سامانه پرداخت های اینترنتی شاپرک : همانطور که میدانید و در رسانه ها در این مورد زیاد صحبت میشه اگر قصد ثبت سفارش به صورت اینترنتی داشتید در هنگام ورود به صفحه پرداخت باید عبارت shaparak در آدرس بار مشاهده شود و گرنه سایت مورد نظر قانونی نبوده و کلاه بردار است. شما با ورود به صفحه پرداخت وبسایت ویراموج می توانید عبارت shaparak را در آدرس بار مشاهده بفرمایید.

نحوه پیگیری سفارشات به چه صورت می باشد؟

برای پیگیری سفارشات و پاسخ به سوالات شما در ارتباط با محصولات وبسایت و نحوه استفاده از گیفت کارت ها تیم پشتیبانی در تلگرام به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما خواهند بود.

کد گیفت کارت Apple iTunes ترکیه چه زمانی ارسال می شود؟

زمان ارسال گیفت کارت آیتونز ترکیه به صورت جداگانه در بخش توضیحات محصول که با کلیک روی محصول قابل مشاهده هست ثبت شده است.

سوالات متداول

گیفت کارت اپل ترکیه 2000 لیر

اپل ترکیه 2000 لیر

کارت های اپل با کشورهای متفاوتی عرضه می شوند که گیفت کارت ترکیه یکی از پرطرفدارترین آن هاست این کشورها متناسب باکشور اپل آیدی شما قابل استفاده هستند در واقع برای خرید گیفت کارت آیتونز ترکیه کشور اپل آیدی شما باید برای ترکیه باشد.

قیمت صدور گیفت کارت ایتونز ترکیه چقدر است؟

قیمت صدور گیفت کارت ایتونز ترکیه بر حسب قیمت لیر محاسبه می شود و این قیمت بدون کارمزد و با تخفیف ویژه ارائه می گردد.

خرید گیفت کارت اپل لیر کارمزد دارد؟

صدور گیفت کارت اپل لیر ترکیه بدون هیچ گونه کارمزدی محاسبه می شود.

آیا گیفت کارت آیتونز ترکیه تاریخ انقضا دارد؟

گیفت کارت اپل ترکیه بدون تاریخ انقضا صادر می شوند.