خانه » خرید گیفت کارت » خرید گیفت کارت ریزر گلد » گیفت کارت ریزر گلد ترکیه

در حال نمایش 39 نتیجه

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 5 لیر

قیمت اصلی 18,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 10 لیر

قیمت اصلی 30,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 15 لیر

قیمت اصلی 44,000 تومان بود.قیمت فعلی 28,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 20 لیر

قیمت اصلی 57,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 25 لیر

قیمت اصلی 63,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 30 لیر

قیمت اصلی 72,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 40 لیر

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 50 لیر

قیمت اصلی 124,000 تومان بود.قیمت فعلی 98,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 60 لیر

قیمت اصلی 131,000 تومان بود.قیمت فعلی 113,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 75 لیر

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 80 لیر

قیمت اصلی 172,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 90 لیر

قیمت اصلی 191,000 تومان بود.قیمت فعلی 169,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 100 لیر

قیمت اصلی 246,000 تومان بود.قیمت فعلی 196,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 125 لیر

قیمت اصلی 266,000 تومان بود.قیمت فعلی 245,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 150 لیر

قیمت اصلی 315,000 تومان بود.قیمت فعلی 293,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 175 لیر

قیمت اصلی 371,000 تومان بود.قیمت فعلی 343,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 200 لیر

قیمت اصلی 493,000 تومان بود.قیمت فعلی 392,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 250 لیر

قیمت اصلی 605,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 300 لیر

قیمت اصلی 705,000 تومان بود.قیمت فعلی 589,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 350 لیر

قیمت اصلی 719,000 تومان بود.قیمت فعلی 686,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 400 لیر

قیمت اصلی 958,000 تومان بود.قیمت فعلی 785,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 450 لیر

قیمت اصلی 959,000 تومان بود.قیمت فعلی 884,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 500 لیر

قیمت اصلی 1,211,000 تومان بود.قیمت فعلی 980,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 550 لیر

قیمت اصلی 1,221,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,080,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 600 لیر

قیمت اصلی 1,264,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,179,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 650 لیر

قیمت اصلی 1,308,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,276,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 700 لیر

قیمت اصلی 1,417,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,376,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 750 لیر

قیمت اصلی 1,526,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,474,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 800 لیر

قیمت اصلی 1,635,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,572,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 850 لیر

قیمت اصلی 1,744,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,669,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 900 لیر

قیمت اصلی 1,831,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,766,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 950 لیر

قیمت اصلی 1,940,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,865,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 1000 لیر

قیمت اصلی 2,422,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,953,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 1250 لیر

قیمت اصلی 2,516,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,450,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 1500 لیر

قیمت اصلی 3,633,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,941,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 1750 لیر

قیمت اصلی 3,493,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,428,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 2000 لیر

قیمت اصلی 4,001,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,914,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 3000 لیر

قیمت اصلی 5,963,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,876,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 4000 لیر

قیمت اصلی 7,848,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,729,000 تومان است.

" تحویل کد کمتر از 15 دقیقه "

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه razer gold لیر

 • گیفت کارت ریزر گلد razer gold لیر ترکیه

گیفت کارت ریزر گلد Razer Gold لیر ترکیه در معتبرترین مرجع خرید گیفت کارت ارزان و بدون واسطه گیفت کارت قانونی و معتبر را با ویرا موج تجربه کنید.

یکی از پرطرفدارترین و ارزان ترین گیفت کارت های ریزر گلد ، گیفت کارت ریزر گلد ترکیه است در استور ریزرگلد ترکیه محصولات با قیمت پایین تری نسبت به سایر کشورها ارئه می شود.

تمامی بازی های استور ریزر گلد ترکیه با قیمت مناسب تری نسبت به سایر کشورها عرضه می شود.

 • چه اعتبارهایی از شارژ گیفت کارت ریزر گلد razer gold لیر ترکیه موجود است؟

در ویرا موج سعی شده متنوع ترین محصولات شارژ ریزر گلد Razer Gold ترکیه موجود و قابل خرید باشند.

بنابراین تقریبا هر میزان لیر از شارژ ریزر گلد ترکیه نیاز داشته باشید در ویرا موج موجود و قابل خرید خواهد بود.

 • گیفت کارت 5 لیر Razer
 • گیفت کارت 10 لیر Razer
 • گیفت کارت 15 لیر Razer
 • گیفت کارت 20 لیر Razer
 • گیفت کارت 25 لیر Razer
 • گیفت کارت 30 لیر Razer
 • گیفت کارت 40 لیر Razer
 • گیفت کارت 50 لیر Razer
 • گیفت کارت60 لیر Razer
 • گیفت کارت 75 لیر Razer
 • گیفت کارت 80 لیر Razer
 • گیفت کارت 90 لیر Razer
 • گیفت کارت 100 لیر Razer
 • گیفت کارت 125 لیر Razer
 • گیفت کارت 150 لیر Razer
 • گیفت کارت 175 لیر Razer
 • گیفت کارت 200 لیر Razer
 • گیفت کارت 250 لیر Razer
 • گیفت کارت 300 لیر Razer
 • گیفت کارت 350 لیر Razer
 • گیفت کارت 400 لیر Razer
 • گیفت کارت 450 لیر Razer
 • گیفت کارت 500 لیر Razer
 • گیفت کارت 550 لیر Razer
 • گیفت کارت 600 لیر Razer
 • گیفت کارت 650 لیر Razer
 • گیفت کارت 700 لیر Razer
 • گیفت کارت 750 لیر Razer
 • گیفت کارت 800 لیر Razer
 • گیفت کارت  850 لیر Razer
 • گیفت کارت 900 لیر Razer
 • گیفت کارت 950 لیر Razer
 • گیفت کارت 1000 لیر Razer
 • گیفت کارت 1250 لیر Razer
 • گیفت کارت 1500 لیر Razer
 • گیفت کارت 1750 لیر Razer
 • گیفت کارت 2000 لیر Razer
 • گیفت کارت 3000 لیر Razer
 • گیفت کارت 4000 لیر Razer
گیفت کارت ریزر گلد ترکیه

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه

 • چطور اعتماد کنیم؟

ویرا موج اولین وبسایت خرید گیفت کارت بدون واسطه در ایران بوده به همین علت تمامی محصولات وبسایت با تخفیفات شگرف ارائه خواهند شد.

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه

تحویل آنی ، خریدی امن ، تخفیف های ویژه

جهت اطمینان می توانید موارد زیر را در سایت ویرا موج بررسی و چک نمایید :

 • مهم ترین و اصلی ترین مورد جهت اطمینان به وبسایت های اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی می باشد و مورد بعدی داشتن نماد ساماندهی می باشد که در وبسایت ویراموج می توانید با مراجعه به بخش فوتر وبسایت و با کلیک روی نمادها از قانونی بودن وبسایت اطمینان حاصل کنید.
 • فعال بودن ssl امنیتی وبسایت ( نمایش https در ابتدای دامنه وبسایت ).
 • دارا بودن پشتیبانی 24 ساعته در تلگرام ، واتساپ ، چت آنلاین و تماس تلفنی .
 • استفاده از درگاه های امن و سامانه امن شاپرک جهت پرداخت های شما گرامیان.
 • چطور در وبسایت ویرا موج گیفت کارت Razer Gold ترکیه بخریم؟

در لیست محصولات این صفحه با توجه به قیمت لیر آیتم یا بازی مورد نظر خود در استور ریزر گلد محصول مورد نیاز را انتخاب و به سبد خرید فروشگاه ویرا موج اضافه کنید.

پس از انتقال محصول به سبد خرید شما مستقیما وارد سبد خرید می شوید در این صفحه روی دکمه ادامه جهت تسویه حساب کلیک کنید در مرحله بعد اطلاعات حساب خود را وارد کرده و روی دکمه ثبت سفارش کلیک کنید.

با ورود به درگاه بانکی معتبر ویرا موج اطلاعات کارت بانکی خود را وارد و مرحله پرداخت را کامل کنید.

پس از ثبت سفارش شماره سفارش و کد رهگیری به شما نمایش داده می شود که می توانید جهت پیگیری سفارش خود از طریق تلگرام یا چت آنلاین وبسایت اقدام کنید.

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 5 لیر

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 5 لیر

 • محصولات پرفروش ویرا موج کدامند؟

در ویراموج محصولات بی شماری پرطرفدار و محبوب می باشند با این حال در این بخش به معرفی محبوب ترین آنها خواهیم پرداخت.

1- گیفت کارت اپل استرالیا

2- گیفت کارت ریزر گلد برزیل

3- گیفت کارت ریزر گلد اروپا

4- گیفت کارت ریزر گلد مالزی

5- گیفت کارت اپل امریکا

6- گیفت کارت گوگل پلی

در ویرا موج امکان خریدی ایمن در اختیار شما قرار داده شده که به صورت مستقیم گیفت کارت های مورد نیاز خود را با مناسب ترین قیمت و کمترین زمان جهت تحویل خریداری نمایید.

تیم پشتیبانی وبسایت ویرا موج به صورت 24 ساعته در خدمت شما گرامیان خواهد بود و پاسخگوی تمامی سوالات و پیگیر سفارشات شما هستند.

ارتباط با بخش پشتیبانی وبسایت ویرا موج  👇🏻

 • نکات کلیدی جهت خرید گیفت کارت razer gold ترکیه چیست؟

جهت خرید گیفت کارت ریزرگلد ترکیه باید موارد مهمی را رعایت کنید تا بعد از خرید به مشکل نخورید.

مهم ترین مسئله کشور اکانت ریزرگلد می باشد در قسمت پروفایل اکانت باید حتما کشور اکانت شما روی ترکیه ست شده باشد. علاوه بر کشور اکانت آدرس پروفایل و زیپ کد پروفایل نیز باید روی ترکیه ست باشد.

شما باید متناسب با میزان خرید خود گیفت کارت ریزر گلد ترکیه خریداری کنید و هنگام ردیم کد گیفت کارت از ip ترکیه استفاده کنید.

پس از خرید از وبسایت ویراموج می توانید جهت پیگیری سفارش خود به تلگرام پشتیبانی viramoj@ مراجعه نمایید و سفارش خود را پیگیری کنید.

گیفت کارت ریزر گلد ترکیه 3000 لیر

 • مراحل ثبت سفارش گیفت کارت razer gold ترکیه از وبسایت ویرا موج

ابتدا متناسب با میزان لیری که نیاز دارید گیفت کارت انتخاب کنید و به سبد خرید اضافه کنید پس از ورود به سبد خرید در وبسایت روی دکمه لدلمه جهت تسویه حساب در پنل سمت چپ کلیک کنید در صفحه بعد در پنل سمت راست اطلاعات حساب کاربری خود را وارد کنید و در پنل سمت چپ درگاه دلخواه خود را انتخاب و حتما قوانین سایت را مطالعه و روی دکمه ثبت سفارش کلیک کنید پس از ورود به درگاه وبسایت اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کنید و اقدام به پرداخت کنید. با طی کردن مراحل ذکر شده به راحتی می توانید ثبت سفارش کنید و از خرید خود لذت ببرید.