خانه » خرید گیفت کارت » خرید گیفت کارت ایکس باکس » گیفت کارت ایکس باکس آمریکا

در حال نمایش 50 نتیجه

گیفت کارت ایکس باکس 1 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 116,000 تومان بود.قیمت فعلی 71,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 2 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 142,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 3 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 232,000 تومان بود.قیمت فعلی 207,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 4 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 334,000 تومان بود.قیمت فعلی 276,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 5 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 342,000 تومان بود.قیمت فعلی 260,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 6 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 387,000 تومان بود.قیمت فعلی 329,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 7 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 450,000 تومان بود.قیمت فعلی 392,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 8 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 517,000 تومان بود.قیمت فعلی 459,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 9 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 580,000 تومان بود.قیمت فعلی 527,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 10 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 614,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 11 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 588,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 12 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 713,000 تومان بود.قیمت فعلی 655,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 15 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 969,000 تومان بود.قیمت فعلی 896,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 20 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,288,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,034,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 25 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,566,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,269,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 30 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 1,914,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,634,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 35 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,178,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,885,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 40 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,494,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,149,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 45 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 2,777,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,399,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 50 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,074,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,554,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 55 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,221,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,803,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 60 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,712,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,820,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 65 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 3,675,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,308,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 70 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,220,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,573,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 75 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,813,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 80 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,640,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,119,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 85 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 4,930,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,366,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 90 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 5,568,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,667,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 95 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 5,626,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,914,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 100 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 6,090,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,250,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 110 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 6,264,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,743,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 125 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 7,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,453,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 150 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 8,468,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,726,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 175 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 9,931,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,572,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 200 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 11,282,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,426,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 210 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 11,876,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,930,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 225 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 12,760,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,666,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 250 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 14,069,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,909,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 275 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 15,476,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,751,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 300 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 16,823,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,603,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 310 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 17,416,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,105,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 325 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 18,303,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,840,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 350 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 19,591,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,110,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 375 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 21,112,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,905,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 400 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 22,455,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,755,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 410 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 23,104,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,256,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 425 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 23,917,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,989,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 450 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 25,260,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,255,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 475 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 26,718,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,011,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس 500 دلاری آمریکا

قیمت اصلی 28,072,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,858,000 تومان است.

گیفت کارت ایکس باکس آمریکا ( xbox امریکا )

 • گیفت کارت ایکس باکس آمریکا معتبر

گیفت کارت ایکس باکس آمریکا XBox Series S & XBox Series X کنسول های ایکس باکس ( معتبر – قانونی – اورجینال ) در ویرا موج.

اعتبارهای متنوع از 1 تا 500 دلار در وبسایت ویراموج با تخفیف ویژه و تحویل آنی موجود و قابل خرید می باشد.

 • گیفت کارت ایکس باکس xbox امریکا در وبسایت ویرا موج

در ویرا موج سعی شده اعتبارهای دلاری متنوع همراه با تخفیف ویژه و ارسال کد به صورت آنی عرضه گردد.

 • کد xbox امریکا 1 دلاری
 • کد xbox امریکا 2 دلاری
 • کد xbox امریکا 3 دلاری
 • کد xbox امریکا 4 دلاری
 • کد xbox امریکا 5 دلاری
 • کد xbox امریکا 6 دلاری
 • کد xbox امریکا 7 دلاری
 • کد xbox امریکا 8 دلاری
 • کد xbox امریکا 9 دلاری
 • کد xbox امریکا 10 دلاری
 • کد xbox امریکا 11 دلاری
 • کد xbox امریکا 12 دلاری
 • کد xbox امریکا 15 دلاری
 • کد xbox امریکا 20 دلاری
 • کد xbox امریکا 25 دلاری
 • کد xbox امریکا 30 دلاری
 • کد xbox امریکا 35 دلاری
 • کد xbox امریکا 40 دلاری
 • کد xbox امریکا 45 دلاری
 • کد xbox امریکا 50 دلاری
 • کد xbox امریکا 55 دلاری
 • کد xbox امریکا 60 دلاری
 • کد xbox امریکا 65 دلاری
 • کد xbox امریکا 70 دلاری
 • کد xbox امریکا 75 دلاری
 • کد xbox امریکا 80 دلاری
 • کد xbox امریکا 85 دلاری
 • کد xbox امریکا 90 دلاری
 • کد xbox امریکا 95 دلاری
 • کد xbox امریکا 100 دلاری
 • کد xbox امریکا 110 دلاری
 • کد xbox امریکا 125 دلاری
 • کد xbox امریکا 150 دلاری
 • کد xbox امریکا 175 دلاری
 • کد xbox امریکا 200 دلاری
 • کد xbox امریکا 210 دلاری
 • کد xbox امریکا 225 دلاری
 • کد xbox امریکا 250 دلاری
 • کد xbox امریکا 275 دلاری
 • کد xbox امریکا 300 دلاری
 • کد xbox امریکا 310 دلاری
 • کد xbox امریکا 325 دلاری
 • کد xbox امریکا 350 دلاری
 • کد xbox امریکا 375 دلاری
 • کد xbox امریکا 400 دلاری
 • کد xbox امریکا 410 دلاری
 • کد xbox امریکا 425 دلاری
 • کد xbox امریکا 450 دلاری
 • کد xbox امریکا 475 دلاری
 • کد xbox امریکا 500 دلاری
گیفت کارت ایکس باکس 8 دلاری آمریکا

گیفت کارت ایکس باکس 8 دلاری

 • گیفت کارت ایکس باکس آمریکا چیست؟

یکی از سوالات پرتکرار در مورد گیفت کارت xbox آمریکا همین موضوع می باشد.

کلا از گیفت کارت ایکس باکس برای شارژ اکانت ایکس باکس استفاده می شود.

عموما کاربران جهت خرید بازی های دلاری ایکس باکس این گیفت کارت را خریداری می کنند.

تمامی گیفت کارت ها شامل مشاوره رایگان قبل و بعد از خرید و پشتیبانی ویژه می باشند.

گیفت کارت xbox آمریکا

ارزان ، اورجینال ، معتبر

 • منظور از گیفت کارت ایکس باکس کشور امریکا چیست؟

هنگام ساخت اکانت ایکس باکس از شما خواسته می شود تا کشوری برای اکانت خود تعیین کنید که عموما این کشور روی آمریکا به طور خودکار ست خواهد شد.

شما جهت خرید گیفت کارت ایکس باکس آمریکا باید حتما کشور اکانتتان روی آمریکا ست باشد. جهت مشاهده کشور اکانت می توانید به بخش تنظیمات اکانت خود مراجعه نمایید.

گیفت کارت ایکس باکس آمریکا

گیفت کارت ایکس باکس آمریکا

 • نکات کلیدی برای خرید گیفت کارت ایکس باکس امریکا چیست ؟

جهت خرید گیفت کارت xbox آمریکا باید موارد زیر را رعایت فرمایید.

کشور اکانت ایکس باکس جهت استفاده از کد گیفت کارت ایکس باکس آمریکا کشور اکانت شما باید روی آمریکا تنظیم شده باشد.
آی پی هنگام ردیم گیفت کارت ایکس باکس امریکا برای ردیم و استفاده از گیفت کارت xbox آمریکا باید آی پی آمریکا استفاده شود.
آدرس و اطلاعات اکانت ایکس باکس تمامی اطلاعات اکانت ( آدرس و زیپ کد ) باید روی آمریکا ست شده باشد.
میزان اعتبار ایکس باکس با توجه به قیمت دلاری بازی یا آیتم مورد نیاز خود گیفت کارت ایکس باکس آمریکا از 5 تا 100 دلار می توانید خریداری کنید.
 • چطور بعد از خرید اکانت خود را شارژ کنیم ؟

در ابتدا وارد وبسایت ایکس باکس شوید سپس روی آیکن پروفایل در گوشه بالایی صفحه در سمت راست کلیک نمایید در ادامه روی سه نقطه کلیک نمایید در این مرحله روی عبارت Redeem a Code جهت ردیم کد گیفت کارت xbox آمریکا کلیک کنید در صفحه باز شده کد گیفت کارت ایکس باکس آمریکا را در کادر وارد نمایید و روی دکمه next کلیک نمایید.

بدین ترتیب به سادگی می توانید گیفت کارت ایکس باکس امریکا خود را ردیم کرده و اکانت شما به میزان اعتبار خریداری شده شارژ می گردد.

 • محصولات متنوع وبسایت

وبسایت ویرا موج مرجع گیفت کارت های خاص و عام با برندهای متنوع و اعتبارهای دلاری ، پوند ، رئال ، یورو ، رینگیت ، لیر ،  کرون و … می باشد.

لازم به ذکر می باشد تمامی محصولات همچون گیفت کارت ایکس باکس آمریکا با پشتیبانی 24 ساعته ، تخفیف ویژه ، تحویل آنی عرضه می گردد و مستقیما از استورهای خارج از کشور خریداری می شوند از این رو امکان بروز مشکل در آن ها صفر است.

مگر این که مشکل از آی پی یا اطلاعات اکانت شما باشد که تیم پشتیبانی به صورت حرفه ای به شما آموزش خواهند داد.و اما بریم سراغ معرفی سایر محصولات که مشمول تخفیف هستند.

 • گیفت کارت پلی استیشن
 • خرید گیفت کارت اپل
 • خرید گیفت کارت ایکس باکس
 • خرید گیفت کارت اپل آمریکا
 • لایو گلد ایکس باکس
 • گیفت کارت ایکس باکس آلتیمیت
گیفت کارت ایکس باکس 400 دلاری آمریکا

گیفت کارت xbox 400 دلاری آمریکا

 • سوالات پرتکرار و تخصصی در ارتباط با گیفت کارت ایکس باکس آمریکا چیست؟

این بخش به بررسی سوالات پرتکرار مشتریان و کاربران وبسایت می پردازیم که شاید سوال شما نیز باشد.

 • آیا سایت ویرا موج معتبر است؟

ویرا موج معتبرترین مرجع خرید گیفت کارت بدون واسطه در ایران می باشد.

در واقع تمامی خریدهای شما بدون واسطه انجام می شود به همین خاطر تمامی قیمت ها دارای تخفیف می باشد.

جهت اطمینان بیشتر برای خرید گیفت کارت ایکس باکس آمریکا نیز می توانید به موارد امنیتی وبسایت توجه نمایدد.

فعال بودن ssl وبسایت :

این مورد یکی از موارد امنیتی هر وبسایت می باشد و فعال بودن آن را می توانید در قسمت address bar وبسایت ویرا موج با عبارت https مشاهده فرمایید.

استفاده از درگاه های امن و سامانه شاپرک :

همانطور که همه ما خوب میدانیم از مهم ترین موارد جهت خریدهای اینترنتی استفاده از سامانه شاپرک جهت پرداخت می باشد که این مورد بارها توسط رسانه ها اعلام شده و تقریبا همه ما از آن با خبر هستیم.

اما چطور متوجه شویم سایتی از سامانه شاپرک استفاده می کند و مورد اطمینان هست یا خیر؟

با مراجعه به سبد خرید و ثبت نام و ورود به درگاه پرداخت اگر در قسمت آدرس بار وبسایت عبارت shaparak را با همین املا مشاهده کردید سایت جهت خرید معتبر می باشد ولی اگر این عبارت نبود یا شکل املایی متفاوتی داشت سایت مورد نظر شما معتبر نیست.

ویراموج علاوه بر استفاده از سامانه شاپرک جهت پرداخت های امن اینترنتی از درگاه های امن نیز استفاده می کنید و شما می توانید با خیال راحت اقدام به خرید کنید.

 • خدمات ویرا موج چیست؟

تحویل کد در اسرع وقت : در ویرا موج تمامی گیفت کارت ها در اسرع وقت برای کاربران از طریق ایمیل ارسال می گردد.

تیم پشتیبانی قوی : تیم پشتیبانی وبسایت ویرا موج در تلگرام ، واتسپ ، چت آنلاین به صورت حرفه ای و آنی پاسخگوی تمامی سوالات و مشکلات شما و همینطور پیگیری لحظه به لحظه سفارشات شما خواهند بود.

پرداخت های امن اینترنتی : در ویرا موج تمامی پرداخت های شما به صورت امن و با سامانه شاپرک انجام می شود.

مشاوره آنلاین قبل و بعد از خرید : شما می توانید قبل و بعد از خرید با تماس با بخش مشاوران وبسایت ویرا موج از مشاوره رایگان قبل و بعد از خرید بهره مند شوید.

قیمت های استثنایی : به علت خرید گیفت کارت ها در خارج از کشور و بدون واسطه تمامی قیمت های محصولات وبسایت با تخفیف ویژه عرضه می گردد.

Gift Card گیفت کارت ایکس باکس آمریکا بدون واسطه و بدون مشکل : تمامی گیفت کارت ها به صورت مستقیم و بدون واسطه به فروش میرسد و امکان بروز مشکل در آن ها بسیار پایین می باشد.